Tessa Kalsbeek

Tessa studeerde Kunstgeschiedenis en Geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Daarna behaalde ze haar eerstegraads lesbevoegdheid Kunstgeschiedenis/CKV. Voor de klas staat ze niet meer, maar sinds 2021 is Tessa op verschillende manieren werkzaam binnen het onderwijs: als onderwijsmedewerker bij de Radboud Universiteit en als projectleider educatie bij Buma Music Academy. Binnen die laatste functie ontwikkelt Tessa kant-en-klaar lesmateriaal voor Muziek en CKV. De nadruk ligt daarbij op popcultuur, artiesten van nu én actieve participatie van leerlingen, altijd met een geëngageerd tintje. Daarmee ontlast Buma Music Academy de docent én zorgt er tegelijkertijd voor dat de actualiteit een centrale plaats in het (muziek)lokaal inneemt.